back to home dude

Bảo Vệ Chú Lợn Thánh

Bảo Vệ Chú Lợn Thánh

Về Bảo Vệ Chú Lợn Thánh

Bảo vệ con lợn thánh khỏi những kẻ tấn công. Nâng cấp các tháp để có thể phòng thủ tốt hơn.