back to home dude

Bảo vệ chiến tuyến

Bảo vệ chiến tuyến

Về Bảo vệ chiến tuyến

Đừng để những sinh vật tới được bờ bên kia. Hãy xây những toà tháp để tự vệ.