back to home dude

Bảo vệ cà rốt

Bảo vệ cà rốt

về Bảo vệ cà rốt

Lần này thực sự khó để bảo vệ cà rốt. Hãy bố trí những toà tháp và dùng các khả năng độc đáo để làm tăng lợi thế của bạn. Liệu bạn có thể hoàn thành các thử thách?