back to home dude

Banzai

Banzai

Về Banzai

Gõ những chữ ở trên đầu kẻ thù nhanh nhất có thể để đánh bại chúng.