back to home dude

Bánh qui lễ phục sinh

Bánh qui lễ phục sinh

Về Bánh qui lễ phục sinh

Bánh qui lễ phục sinh. Lễ Phục sinh không thể thiếu bánh quy, và trong trò chơi này bạn phải nướng và trang trí bánh quy lễ phục sinh cho tất cả các khách. Hãy chuẩn bị bột, nhân bánh và ấn bánh vào các khung của bánh quy. Khi những chiếc bánh được nướng lên, hãy trang trí chúng bằng những thiết kế phục sinh.