back to home dude

Banh nhúng

Banh nhúng

về Banh nhúng

Cố gắng để giữ cho bạn quả bóng trên bệ bục này. Ghi điểm bằng cách đâm vào các mục tiêu màu đỏ với càng ít cú dội lại càng tốt.