back to home dude

Banh ngôi sao

Banh ngôi sao

về Banh ngôi sao

Hãy bắn hết tất cả những những viên gạch để làm cho chúng rơi hết.