back to home dude

Bánh mì kẹp thịt cỡ to XXXL

Bánh mì kẹp thịt cỡ to XXXL

Về Bánh mì kẹp thịt cỡ to XXXL

Trong trò chơi này, bạn làm việc trong một cửa hàng bán bánh mì kẹp thịt. Phục vụ khách hàng của bạn thật tốt và cho vào những thành phần gia vị vào chiếc hộp đúng.