back to home dude

Bánh Donuts

Bánh Donuts

về Bánh Donuts

Tạo một chuỗi từ 2 chiếc donut giống nhau trở lên để loại bỏ chúng khỏi màn hình. Bạn chỉ có thể kết nối chúng từ phải sang trái và từ trên xuống dưới. Bạn không thể nối theo đường chéo. Hãy tiếp tục đến khi bạn hết số lần di chuyển. Bạn sẽ đạt được số điểm cao nhất chứ?