back to home dude

Bánh burger Jam

Bánh burger Jam

Về Bánh burger Jam

Hãy quản lý quầy bánh hamburger của mình. Bạn phải phục vụ khách những món họ yêu cầu và tăng lợi nhuận.