back to home dude

Banh Berzerk 2

Banh Berzerk 2

về Banh Berzerk 2

Chọn một trong 6 nhân vật và phóng lên bầu trời! Khi bạn đi càng xa, điểm số của bạn sẽ càng cao! Sau mỗi lần phóng bạn có thể mua các mặt hàng mới và sức mạnh khác trong các cửa hàng!