Thể loại thấp hơn

Banh Berzerk Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Những trò chơi banh Berzerk hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Những trò chơi banh Berzerk khác nhau, ví dụ như Banh Berzerk 2 & Berzerk Ball 1

Trong những trò chơi này bạn có thể phóng vào những người khác. Gạch họ và ghi thêm điểm.

Kỹ năng

Gửi phản hồi