back to home dude

Bảng âm nhạc

Bảng âm nhạc

Về Bảng âm nhạc

Bảng âm nhạc là trò chơi Simon Says tuyệt vời với tiết tấu độc đáo. Bạn có bốn cơ hội để bắt chước lại giai điệu bằng việc ấn những nút trên bảng nhạc. Những nút nhạc sáng lên với ánh sáng neon nhẹ. Giai điệu trở nên dài hơn và khó hơn khi bạn càng tiến xa. Bạn có thể nhớ nút nào cần bấm không?