back to home dude

Band Of Heroes

Band Of Heroes

về Band Of Heroes

Vào vai Josh dũng cảm và chiến đấu với hàng trăm quái vật! Chộp lấy năng lượng để nâng cấp cho vũ khí của bạn và chờ đúng thời điểm để thực hiện tấn công đặc biệt của bạn! Khi bạn chơi tốt trong trò này, bạn sẽ khám phá ra những năng lượng mới và những người hùng khác!