back to home dude

Bananadoh

Bananadoh

Về Bananadoh

Chiếc xe bắt đầu lái và điều duy nhất nó muốn là thu thập được nhiều chuối nhất có thể. Nhưng con đường có vẻ hơi lạ. Có thể là vì những con đường là không tương xứng. Xoay các phần khác nhau của con đường để chiếc xe có thể tiếp tục đi. Đừng để nó đâm vào thứ gì, vì nếu vậy bạn sẽ phải bắt đầu tất cả mọi thứ lại từ đâu.