back to home dude

Banana Bonanza

Banana Bonanza

Về Banana Bonanza

Bảo vệ những quả chuối của bạn, canh chừng kẻ thù và thu thập đủ ba viên kim cương để tiếp tục cuộc phiêu lưu lớn của bạn.