back to home dude

Bắn tỉa thị trấn zombie

Bắn tỉa thị trấn zombie

Về Bắn tỉa thị trấn zombie

Hãy dùng súng bắn tất cả những zombie hung dữ thành nhiều mảnh. Bạn phải nhắm kĩ, nín thở và bắn.