back to home dude

Bắn tỉa giành tự do 2

Bắn tỉa giành tự do 2

về Bắn tỉa giành tự do 2

Bạn đã vượt ngục thành công, nhưng bây giờ, bạn phải tìm đường vượt qua rừng. Hãy dùng súng bắn tỉa để loại bỏ bẫy cũng như các vật cản khác, và mở đường an toàn cho bạn của bạn.