back to home dude

Bắn tỉa 3

Bắn tỉa 3

về Bắn tỉa 3

Hãy bắn những kẻ khủng bố bằng súng bắn tỉa của mình. Bạn phải nhắm kĩ và đảm bảo những viên đạn đập lại để bạn có thể hạ gục được nhiều kẻ thù với chỉ một nhát bắn.