back to home dude

Bắn thây ma 2

Bắn thây ma 2

về Bắn thây ma 2

Công việc của bạn là tiêu diệt tất cả lũ thây ma! Bắn trực tiếp vào chúng với những viên đạn của bạn hoặc bắn vào một trong những đồ vật trong màn chơi và khiến nó rơi xuống lũ ma quỷ! Bạn có thể đạt được điểm số cao nhất không?