back to home dude

Bắn tên lửa

Bắn tên lửa

về Bắn tên lửa

Bắn những tên lửa. Lấy điểm, bay qua những vòng tròn, bắn vào những quả bong bóng nhưng cẩn thận những con chim.