back to home dude

Bắn tên

Bắn tên

về Bắn tên

Bạn sẽ dùng cung tên để bắn những mục tiêu chuyển động. Mỗi lần bắn trúng bạn sẽ được điểm. Tuy nhiên nếu bạn trượt 3 lần, bạn sẽ phải chơi lại.