back to home dude

Bắn súng 3 chiều

Bắn súng 3 chiều

Về Bắn súng 3 chiều

Chứng minh rằng bạn đã sẵn sàng cho công việc! Lấy khẩu súng của bạn và nhắm vào tất cả các mục tiêu ở mỗi cấp nhanh như bạn có thể. Bạn có những kỹ năng để hoàn thành tất cả 14 cấp độ?