back to home dude

Bản sao đáng xấu hổ

Bản sao đáng xấu hổ

Về Bản sao đáng xấu hổ

Hãy chọn nhân vật và chiến đấu chống lại hàng trăm kẻ thù. Hãy bắn bất cứ cái gì cản đường bạn và đừng quên thu thập những đồng xu cũng như gói năng lượng.