back to home dude

Bắn sạch

Bắn sạch

về Bắn sạch

Tìm ra càng nhiều kẻ thù càng tốt và bắn chúng trong một khoảng thời gian giới hạn. Giữ an toàn cho bản thân.