back to home dude

Bắn quái vật

Bắn quái vật

về Bắn quái vật

Hãy giết tất cả quái vật trước khi chúng đánh bạn! Liệu bạn có thể vượt qua các cửa mà không chết