back to home dude

Bắn pháo hoa

Bắn pháo hoa

về Bắn pháo hoa

Nhiệm vụ của bạn là bắn tất cả số pháo hoa qua các năm! Bạn có thể bắn những mũi tên trước khi năm mới đến?