Trò chơi

Trò chơi online miễn phí cho mọi lứa tuổi

Thể loại thấp hơn

Bắn những người nộm

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi bắn vào những người nộm hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 1Trò chơi bắn vào những người nộm khác nhau, ví dụ như Nghiền nát bù nhìn 2. Phóng người nộm vào tiêu điểm trong trò chơi người nộm mang tính vật lý này! Nhắm thật tốt để tránh những chướng ngại vật.
gd button
Kỹ năng

Gửi phản hồi