Thể loại thấp hơn

Bắn những người nộm Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi bắn vào những người nộm hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 1Trò chơi bắn vào những người nộm khác nhau, ví dụ như Nghiền nát bù nhìn 2. Phóng người nộm vào tiêu điểm trong trò chơi người nộm mang tính vật lý này! Nhắm thật tốt để tránh những chướng ngại vật.
Kỹ năng

Gửi phản hồi