back to home dude

Ban nhạc rock Monster

Ban nhạc rock Monster

về Ban nhạc rock Monster

Những cô gái này thuộc trong ban nhạc. Họ se mặc gì cho buổi diễn sắp tới? Mỗi cô gái có tủ quần áo riêng, vì thể hãy sáng tạo nào.