back to home dude

Bắn giết 2

Bắn giết 2

về Bắn giết 2

Hãy tiêu tất cả những kẻ thù với càng ít lần bắn càng tốt. Sử dụng bức tường để di chuyển đạn.