back to home dude

Bắn gà 1

Bắn gà 1

về Bắn gà 1

Hãy bắn thật nhiều gà đang bay.