back to home dude

Bắn đôi 2 - Tốt và xấu

Bắn đôi 2 - Tốt và xấu

về Bắn đôi 2 - Tốt và xấu

Hãy bắn tất cả quái vật nhưng đừng làm mình bị thương. Có rất nhiều cửa chơi để bạn có cơ hội chứng minh khả năng của mình.