back to home dude

Bắn Đĩa Bay

Bắn Đĩa Bay

về Bắn Đĩa Bay

Bắn vào mục tiêu, và hãy chắc chắn bạn không bị hết đạn.