back to home dude

Bắn cung zombie

Bắn cung zombie

Về Bắn cung zombie

Hãy giết tất cả zombie để hoàn thành các cửa và giành điểm. Nếu bạn muốn được thêm điểm, bạn nên bắn vào đầu chúng.