back to home dude

Bắn cùng cướp biển

Bắn cùng cướp biển

về Bắn cùng cướp biển

Hãy cố gắng nhặt kim cương trong từng cấp độ! Dùng súng đại bác để bắn rơi tất cả chúng sao cho chúng không bị chìm xuống đại dương! Khi bạn chơi càng giỏi, bạn sẽ đạt được điểm càng cao!