back to home dude

Bắn cung 3D

Bắn cung 3D

Về Bắn cung 3D

Trong trò chơi này, bạn có thể kiểm tra trình độ bắn cung của mình. Hãy căng dây cung, nhắm vào mục tiêu và bắn. Bạn phải cố gắng bắn chúng hồng tâm nhưng hãy coi chừng những cơn gió trước khi bạn bắn.