back to home dude

Bạn có thích cam?

Bạn có thích cam?

về Bạn có thích cam?

Gấu trúc này rất thích những quả cam! Thực hiện theo cách của bạn thông qua các trò chơi khác nhau và đưa càng nhiều cam đến gấu trúc càng tốt. Để có được một điểm số cao hơn, đừng quên để thu thập tất cả các ngôi sao! Vui chơi!