back to home dude

Bạn Có Thể Trở Thành Một Tay Buôn Bắp?

Bạn Có Thể Trở Thành Một Tay Buôn Bắp?

Về Bạn Có Thể Trở Thành Một Tay Buôn Bắp?

Trong tương lai xa thật xa này, bắp rang bị cấm tuyệt đối. Tuy vậy, bạn vẫn kiếm được rất nhiều tiền bằng cách bán bắp rang bất hợp pháp. Hãy chắc chắn rằng bạn đạt được thật nhiều lợi nhuận và công việc kinh doanh của bạn luôn ở trong bí mật. Đây sẽ là một nhiệm vụ đầy thú vị.