back to home dude

Bắn chú rồng đáng yêu

Bắn chú rồng đáng yêu

về Bắn chú rồng đáng yêu

Bắn những cái chai bay, nhưng không đâm vào chuối.