back to home dude

Bắn Bong Bóng Tê Tê

Bắn Bong Bóng Tê Tê

về Bắn Bong Bóng Tê Tê

Bong bóng đỏ, bong bóng vàng và bong bóng xanh. Bạn cần phải làm gì với chúng? Dễ thôi. Đập bể tất cả chúng trước khi chúng chạm đến vạch trắng! Kết hợp từ ba bong bóng trở lên để làm vỡ chúng. Bạn càng kết hợp được nhiều bong bóng, số điểm bạn đạt được sẽ càng cao. Hãy nhanh lên, vì mọi thứ sẽ kết thúc trước khi bạn nhận ra đấy!