back to home dude

Bắn bong bóng màu

Bắn bong bóng màu

về Bắn bong bóng màu

Nhắm đúng và bắn! Hãy bắn vào một số lượng bong bóng đúng màu.