back to home dude

Bắn bong bóng cùng người ngoài hành tinh

Bắn bong bóng cùng người ngoài hành tinh

về Bắn bong bóng cùng người ngoài hành tinh

Hãy loại bỏ bong bóng bằng cách kết hợp những trái bóng cùng màu thành bộ ba hoặc nhiều hơn.