back to home dude

Bắn bong bóng 2

Bắn bong bóng 2

về Bắn bong bóng 2

Bắn những con quỷ bằng súng bong bóng của bạn, nhảy lên những bong bóng bọc lấy chúng, và nhặt những điểm rơi xuống. Chúc bạn chơi vui!