back to home dude

Bắn Bong Bóng - Bloons TD 5

Bắn Bong Bóng - Bloons TD 5

về Bắn Bong Bóng - Bloons TD 5

Hãy cho những con khỉ bắn tất cả các quả bóng trước khi nó bay mất. Hãy nghĩ ra chiến lược để giữ tất cả các quả bóng!