back to home dude

Bắn bóng

Bắn bóng

Về Bắn bóng

Với khẩu súng canon này bạn có thể bắn vỡ các quả bóng đang bay. Hãy nhắm cẩn thận bởi vì bạn chỉ có số lần bắn giới hạn thôi. Càng lên cấp độ cao thì càng khó. Cố bắn hết số bóng nhé!