back to home dude

Bắn bể bong bóng

Bắn bể bong bóng

về Bắn bể bong bóng

Bắn những bong bóng cùng màu với những bong bóng đang chạy từ trong làn đường. Khi bạn tạo ra được một nhóm 3 hay nhiều những bong bóng, chúng sẽ tự biến mất. Nhớ là phải làm cho tất cả những bong bóng biến mất trước khi chúng đến điểm kết thúc.