back to home dude

Ballooner

Ballooner

Về Ballooner

Thả bay những quả bóng bằng cách dùng chuột để lấy bỏ những vật thể bằng thủy tinh này ra. Tránh những gai nhọn, bởi vì chúng sẽ có thể làm bể những quả bóng của bạn!