back to home dude

Ballistica

Ballistica

về Ballistica

Dùng chiếc xe tăng của bạn để làm kẻ thù nổ tung thành mảnh! Hãy nhắm thật cẩn thận, chú ý đến gió và chọn loại đạn hoàn hảo nhất cho từng cú bắn của bạn. Bạn có thể hoàn thành chiến dịch chứ?