back to home dude

Ball Story

Ball Story

về Ball Story

xóa bỏ tất cả những khối vuông trên màn hình! Thay đổi màu sắc của những trái banh, sau đó đụng vào những khối cùng màu sao cho chúng biến mất. Khi tất cả những thứ còn lại là những khối vuông sao bằng vàng, bạn có thể nhặt chúng để hoàn thành cấp độ.