back to home dude

Bài xì

Bài xì

về Bài xì

Chơi bài xì và cố gắng để đánh bại chủ bài bằng cách càng gần 21 càng tốt